Seminarium odnowy wiary z wilkami
Seminarium odnowy wiary z wilkami

Kiedy? O której godzinie? Gdzie oglądać? Dzienniczek do pobrania? Wasze Świadectwa?

FUNDACJA ZANIM W LICZBACH:

LAT FUNDACJI

LATA STREFY MOCY +

MIAST ODWIEDZONYCH PRZEZ STREFĘ MOCY +

LAT NIEBA W MIEŚCIE

LOKALI NIEBO W MIEŚCIE

DNI WSZYSTKICH REKOLEKCJI

UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI WITKA I SYLWII WILK

PRZEBYTYCH KILOMETRÓW

CZYM ZAJMUJE SIĘ FUNDACJA ZANIM?

Fundacja została powołana przez grono Przyjaciół, by nieść ludziom Dobrą Nowinę, miłość, pokój i radość.

Głównymi projektami Fundacji zaNim są:

KOBIETA – KRÓLEWSKI PROJEKT

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

NIEBO W MIEŚCIE

ZANIM UWIELBIENIE

STREFA MOCY +

Fundacja ma na celu także:

  • organizację spotkań i koncertów ewangelizacyjnych;
  • pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju ich talentów i zainteresowań;
  • pomoc rodzinom w wyrównaniu szans społecznych;
  • niesienie pomocy wszystkim potrzebującym;
  • wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym;
  • podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej.
  • stworzenie Domu Wspólnoty Życia wraz z ośrodkiem rekolekcyjno-ewangelizacyjnym.

WSPIERAJ FUNDACJĘ ZANIM

Liczymy na współpracę i pomoc wszystkich, którym bliskie jest dobro bliźnich, oraz obrona najwyższych wartości i tożsamości Dzieci Boga.

CO SŁYCHAĆ W FUNDACJI ZANIM?

LUDZIE FUNDACJI ZANIM

WITEK WILK

Zarząd Fundacji

SYLWIA WILK

Zarząd fundacji

EWELINA JAGIELSKA

Prezes Fundacji