Seminarium Odnowy Wiary
To czas odkrywania Boga bliskiego i sposobu życia na nowo w tej bliskości. Istotą Seminarium Odnowy Wiary jest nie tyle głoszenie podstawowych prawd Ewangelii, co pokazanie na żywych przykładach, w oparciu o liczne świadectwa wielu osób, sposobu życia Ewangelią – aby móc doświadczyć wielkich dzieł Bożych w swoim życiu. Seminarium odkrywa przed nami fakt, że Bóg od chwili naszego poczęcia ma Swój plan na nasze życie i to życie w obfitości – stawia jednakże pytanie, czy chcemy zaryzykować i pójść zaNim. Pamiętaj: Bóg obdarzy Cię wszystkim co tylko Ci potrzeba! Abyś miał życie w obfitości.
Kobieta Królewski Projekt
Czas dedykowany każdej Kobiecie. To czas przemiany serca i zachęta, by znaleźć, do czego dążyć i jak wysoko mierzyć. Odkryć jaką kobietą jestem i jaką jeszcze chcę i mogę być, bo dawcą jest sam Bóg i daje hojnie!!!! To piękny czas spotkania w kobiecym i tylko dla kobiet, czas też duchowego odnowienia i wzmocnienia przez konferencje, warsztaty, modlitwę, Adorację i w Eucharystii.
Strefa Mocy +
To ekipa ludzi w trasie ewangelizacyjnej, to głoszenie Dobrej Nowiny o Bogu w nowej metodzie, by dotrzeć do miast , miasteczek i wsi. Każdy przystanek to wyzwanie, ale też i doświadczenie Bożej Mocy, to piękne spotkanie człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem w pełnej wolności, radości z muzyką, słowem i obrazem.
Antidotum
W świecie w którym obecnie przyszło nam żyć, wszystko wydaje się być zatrute, niedorzeczne…. Jestem pewna, że opowiadanie o Bogu i świadectwa żywych ludzi przekazane przez Witka i Sylwię w czytaniach z danego dnia są środkiem mogącym zaradzić Twojej i mojej sytuacji w życiu, rodzinie, problemach. Przekazanie treści jest na żywo a scenariusz pisze sam Duch Święty…Sam/a posłuchaj co dziś chce Ci powiedzieć Twoje sumienie …to co zrozumiesz z tego przesłania należy tylko do Ciebie..
Zanim Uwielbienie
To projekt nie tylko muzyczny ale też pełen modlitwy serca, by oddać chwałę jedynemu Królowi, by zachęcać innych do najgłębszego spotkania z Nim, by doświadczyć obecności chwały Bożej i miłości Boga prosto z Jego serca.
SESA - Szkoła Ewangelizacji Św. Andrzeja
Poznać Jezusa i doświadczyć Jezusa poprzez narzędzie jakim w Szkole Ewangelizacji są kursy formacyjne. Inicjatorem kursów ewangelizacyjnych, które prowadzą Szkoły Nowej Ewangelizacji jest biblista i ewangelizator Jose Prado Flores, który w Meksyku w 1980 r. przeprowadził pierwszy kurs ewangelizacyjny. Dało to początek wielu szkołom na całym świecie. W 1995 Szkoła Nowej Ewangelizacji zyskała własną tożsamość i otrzymała nazwę ,,Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja” (SESA). Otrzymała kościelną zgodę arcybiskupa Guadalajary, a Program Formacji przybrał formę 21 kursów podzielonych na trzy etapy. 
Scroll to Top