CZYM ZAJMUJE SIĘ FUNDACJA ZANIM?

Fundacja została powołana przez grono Przyjaciół, by nieść ludziom Dobrą Nowinę, miłość, pokój i radość.

Głównymi projektami Fundacji zaNim są:

NIEBO W MIEŚCIE

STREFA MOCY +

REKOLEKCJE SYLWII I WITKA WILK

Fundacja ma na celu także:

 • organizację spotkań i koncertów ewangelizacyjnych;
 • pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju ich talentów i zainteresowań;
 • pomoc rodzinom w wyrównaniu szans społecznych;
 • niesienie pomocy wszystkim potrzebującym;
 • wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym;
 • podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej.
 • stworzenie Domu Wspólnoty Życia wraz z ośrodkiem rekolekcyjno-ewangelizacyjnym.

STATUT FUNDACJI ZANIM

Fundacja ma na celu także:

 • organizację spotkań i koncertów ewangelizacyjnych;
 • pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju ich talentów i zainteresowań;
 • pomoc rodzinom w wyrównaniu szans społecznych;
 • niesienie pomocy wszystkim potrzebującym;
 • wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym;
 • podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej.
 • stworzenie Domu Wspólnoty Życia wraz z ośrodkiem rekolekcyjno-ewangelizacyjnym.

WSPIERAJ FUNDACJĘ ZANIM

Liczymy na współpracę i pomoc wszystkich, którym bliskie jest dobro bliźnich, oraz obrona najwyższych wartości i tożsamości Dzieci Boga.