Zespół zaNim uwielbienie zaprasza na Dobry Wieczór!!!


To będzie czas wypełniony muzyką i modlitwą, czas radości i oddawania chwały Bogu.

 

Czytaj więcej: DOBRY Wieczór

 

Wiara rośnie w miarę posługi. Kiedy widzę Boże działanie, wtedy wzrasta moja pokora i pewność co do Boga.

Rekolekcje dla osób posługujących we wspólnotach i dla tych którzy chcą zacząć służyć otrzymanymi charyzmatami dla dobra wspólnoty i całego Kościoła.

Jeżeli wierzysz w to, że Pan Cię posyła i nie wątpisz w sercu, to doświadczysz cudów działania Boga w Twoim otoczeniu. Ale musisz mieć wiarę. Musisz pragnąć tego by Bóg Cię obdarowywał, a On to uczyni bo Jego łaski są niewyczerpane!

 

 

                  

BC logo

 

Czym jest Bank Czasu? To Proste!


Bank czasu pośredniczy w dzieleniu się zasobami takimi jak umiejętności i czas.
Jako członek banku możesz pomóc innym wykonując prace, które dla Ciebie nie stanowią problemu, a dla innych będą dużym ułatwieniem. Wykonując tę pracę „zarabiasz godziny”, które potem możesz wydać na zajęcia, które stanowią przeszkodę dla Ciebie.  Każda godzina ma taką samą wartość.


Możesz dawać i otrzymywać pomoc.


Z pewnością masz jakąś umiejętność lub talent, którym możesz się podzielić i służyć innym!!!

Więcej szczegółów wkrótce.

 Bank czasu

 

 

 

IMG 0368 small1

 

Ponieważ ludzie wciąż potrzebują „… nowej ewangelizacji, zdolnej dotrzeć do świata, nie objętego ewangelizacją «klasyczną». Wszyscy potrzebują Ewangelii; Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu ludzi, mamy zatem obowiązek szukać nowych dróg, by dotrzeć z nią do wszystkich."-[Benedykt XVI]

Takich właśnie dróg szukamy. W ramach naszej misji chcemy tworzyć nowe wspólnoty tj. Szkoły Nowej Ewangelizacji  (SNE), organizować warsztaty, kursy , rekolekcje i akcje ewangelizacyjne.

Czytaj więcej: Misja-Ewangelizacja

Newsletter Fundacji

Adres e-mail:

Imię:


Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour