nowe zycie   219x202

 

28-30 czerwca 2019 
 

 

Wraz ze wspólnotą SNE z Otwocka zapraszamy na kurs Nowe Życie!

 

 

To Kurs, który pomaga odkryć prawdę o Bogu, o tym, że ma On plan dla Twojego życia. Kurs prowadzony jest w nowej formie, pełnej dynamiki i życia, która nie pozwala przejść obojętnie nad przekazem płynącym z Dobrej Nowiny.

 

Dla kogo?

 

 

Dla tych którzy stawiają sobie takie pytania jak: kim jest Bóg? Co to znaczy, że kocha mnie osobiście? Co to znaczy, że jest Bogiem żywym?

Dla tych, którzy chcą rozpocząć bądź odświeżyć swoją relację ze Zmartwychwstałym Jezusem. I również dla tych osób, które nie wierzą, że to jest możliwe!

Czytaj więcej: Kurs Nowe Życie czerwiec 2019

Kurs Emaus

22-24 luty 2019

 

 

Jest to podstawowy kurs biblijny. Kurs jest ogólnym wprowadzeniem w Biblię i pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy tego jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Uczestnik tego kursu może doświadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi rozpoznanie Chrystusa tak, jak dał się On rozpoznać uczniom z Emaus - w czasie Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii, aby mógł stać się świadkiem Boga żyjącego. 

 

Najbliższy termin:

 

 22-24 luty 2019

 


 


 

nowe zycie   219x202Kurs Nowe Życie   

 

Prosty przepis na duchową rewolucję

Nowe życie... ile razy to słyszałeś(aś)... zacznij od nowa, zmień wygląd, zrób kasę, zmień siebie, zmień wszystko.... Na tym kursie NOWE ŻYCIE daje sam Bóg – Twój Stworzyciel. Ten, który zna Ciebie od początku. Czy ten, który pisał Twoją instrukcję obsługi może się mylić? Kurs Nowe Życie to weekend spotkania z realnie działającym Bogiem, spojrzenia razem z Nim na Twoje życie i zyskania nowych perspektyw i możliwości. Czy je potem wybierzesz i podejmiesz, zależy tylko od Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie. Ten kurs jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II.

Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą w nim uczestniczyć zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają. Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie, podobne do Ciebie, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie znajdziesz na nim nudnych kazań, czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby z ekipy najpierw taki kurs przeżyły same i wszystko co na kursie mówią bazuje na tym, co same przeżyły. Tak więc pod pewnym względem cały Kurs jest wielkim świadectwem zwykłych osób, które doświadczyły miłości Boga. Celem weekendu jest pomoc Tobie w odnalezieniu żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczenie Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca. Doświadczając tego, że jesteś kochany/kochana przez Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci zdobędziesz nowe siły do życia i dzielenia się miłością z innymi. 


Emaus maleKurs Emaus

 

 

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Jest to drugi kurs z formacji podstawowej SESA.
Warunkiem uczestnictwa w kursie Emaus jest wcześniejsze przeżycie kursu Nowe Życie. Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

 

 

 


 

kurs JanKurs Jan

 

 

Formacja uczniów. Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji... tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan 

 


 

 

KAMCH plakat kopia ikonaKurs KAMCh

 

 

Co to są charyzmaty?

Co to jest modlitwa charyzmatyczna???

Powiedz TAK dla Twojej modlitwy osobistej i wspólnotowej!!!!  Po co? Dlaczego? Dla kogo?

Jeżeli nie wiesz, to ZAPRASZAMY na ten właśnie kurs! Odpowie on na Twoje pytania i pozwoli doświadczyć modlitwy charyzmatycznej w wymiarze osobistym i wspólnotowym! Już teraz możemy Ci powiedzieć, że modlitwa charyzmatyczna prowadzi do doświadczenia Boga! Nie zwlekaj już dłużej, weź ze sobą Pismo Święte, notatnik, niezbędne rzeczy na trzy dni i bądź z nami!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Fundacji

Adres e-mail:

Imię:


Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour