Podziel się

DSC 0793

 

 Projekt zakończony

 

"Jestem osobą niepełnosprawną przewlekle chorą (astma oskrzelowa, alergia, dyskopatia, refluks żołądkowo przełykowy, zapalenie żołądka i dwunastnicy,niewydolność krążeniowa żylna kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, neuralgia nerwu trójdzielnego, dlatego nie mogę podjąć zatrudnienia, aby poprawić sytuację bytową mojej rodziny."

 Projekt zakończony

W wyniku przeprowadzonych działań udało nam się przekazać Pani Danucie w formie darowizn łączną kwotę w wysokości:

5 713,02 zł

Zamieszkuję wspólnie z 6-letnią wnuczką, dla której w 2009 r zostałam ustanowiona rodziną zastępczą. Jedynymi dochodami jakie posiadam są świadczenia socjalne. Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i z tego tytułu otrzymuję zasiłek stały w wysokości 439,03 zł.Ponadto otrzymuję świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania wnuczki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 988, 20 zł, dodatek mieszkaniowy w kwocie 102,97 zł.

 

Zamieszkujemy niewielkie mieszkanie na parterze kamienicy, w której nie zabezpieczono fundamentów przed wchłanianiem wilgoci. Pomimo przeprowadzonych remontów wnętrze jest zawilgocone pomimo stałego osuszania specjalistycznym sprzętem, co pociąga za sobą wysokie opłaty za energię elektryczną. Ponadto mieszkanie wymaga ogrzewania nawet w okresie letnim.
 
Warunki mieszkaniowe przyczyniają się do rozwoju chorób przewlekłych. Znaczną część naszych dochodów pochłaniają stałe opłaty (1000 zł miesięcznie), raty zaciągniętych kredytów na zakup węgla, pieca grzewczego, lekarstw.
 
Dziś sytuacja jest tragiczna. Pieniędzy brak dosłownie na wszystko. Pozostaję bez żadnego wsparcia, możliwości zarobkowych. Dochód mój przewyższa kryterium dochodowe rodziny, dlatego też nie kwalifikuje się do korzystania ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków celowych z powodu niespełnienia kryterium dochodowego. Wsparcie Państwa Fundacji będzie dla mnie ogromną pomocą.
 

 Projekt zakończony

W wyniku przeprowadzonych działań udało nam się przekazać Pani Danucie w formie darowizn łączną kwotę w wysokości:

5 713,02 zł

Podziel się

Na projekt "Dom dla Pani Danuty" udało się zebrać:

5 713,02 

Dziękujemy!

 

 

Wesprzyj naszą działalność

Możesz wspomóc nasze

działania wpłacając

dowloną darowiznę


pp cc mark 37x23
 

Konto nr: Bank ING  40 1050 1025 1000 0090 3014 2104

Fundacja zaNim

ul. Karczewska 51/05

05-400 Otwock

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour